Sila Pastikan Anda Memasukkan Maklumat Yang Benar Untuk Mengelak Aduan Tidak Diambil Tindakan - SEGALA MAKLUMAT ADALAH SULIT                          Please Fill In The Form With A True Details - ALL DETAILS ARE CONFIDENTIAL

Maklumat Pengadu

Tarikh : 24/5/2018

*Nama (Name) :

No. Staf/No. Matriks (Staff No./Matrics No.) :

*No. Telefon (Telephone No.) :

*Emel (Email) :
(cth.: staf@utm.my/ pelajar@live.utm.my/pelajar@graduate.utm.my)  

Staf UTM (UTM Staff)  Pelajar UTM (UTM Student)
(sila pastikan email yang anda berikan adalah EMAIL RASMI UTM YANG SAH sahaja.)

*Jabatan/Fakulti (Division/Faculty) :

Maklumat Mengenai Aduan/Cadangan

*Tajuk (Title/Subject) :
(Berikan tajuk secara ringkas)

*Aduan/Cadangan (Report/Suggestion) :
(Jelaskan secara terperinci aduan yang dikehendaki)
 

*wajib diisi(mandatory field)

   

© 2018 Pejabat Pendaftar, Universiti Teknologi Malaysia